Blogy

Instrukce k přípravě patentové přihlášky v ČR

Popis vynálezu musí obsahovat následující podkapitoly:

a) název vynálezu;

b) oblast techniky, které se vynález týká;

c) charakteristiku dosavadního stavu techniky;

d) vysvětlení podstaty vynálezu a jeho výhody, popřípadě nevýhody, proti dosavadnímu stavu techniky;

e) objasnění výkresů, jsou-li přiloženy;

f) příklady uskutečnění vynálezu;

Kdy je nejlepší čas vynález patentovat?

Za nejvhodnější dobu je považován okamžik, kdy máte všechny informace nutné pro formulování přihlášky patentu. Nemá smysl zbytečně otálet, protože by se mohlo stát, že Vás konkurence předstihne a podá patentovou přihlášku dříve. Za prvního majitele patentu se ve většině zemí (kromě Spojených států amerických) považuje první přihlašovatel.

Syndikovat obsah