Patentování v zahraničí

„Patentová ochranná je teritoriální – platí pouze na území, kde byl patent registrován.“

Protože ochrana patentem je teritoriálního charakteru, platí pouze na daném území země či regionu, a to tam, kde byla získána. Ve většině případů bývá první zemí, kde je patentová přihláška podána, země, ve které má přihlašovatel sídlo (právnická osoba) nebo občanství (fyzická osoba). Pokud nevlastníte patent pro jakoukoli jinou zahraniční zemi, není v ní Váš výrobek chráněn a kdokoli jej v této zemi může vyrábět, skladovat, používat, dovážet či prodávat. Díky patentování v zahraničí můžete v těchto zemích využívat výhradní práva k patentovanému vynálezu, poskytovat licence zahraničním firmám a budovat další dodavatelské vztahy na zahraničním trhu. Ochrana vynálezu je ale v mnoha zemích drahou záležitostí, proto je třeba klást důraz na výběr zemí, v nichž chcete ochranu získat. Je vhodné zvážit, kde by mohl být váš výrobek pravděpodobně obchodovatelný, kde sídlí hlavní konkurenti, jaké jsou hlavní trhy pro podobné výrobky, zda je obtížné prosazovat patentovou ochranu v dané zemi a jak vysoké budou náklady na patentování. Existují tři hlavní způsoby, jak lze zažádat o patentovou ochranu v zahraničí a liší se podle toho, u jakého úřadu podáte mezinárodní přihlášku. Těmito způsoby jsou národní cesta, regionální cesta a mezinárodní cesta.