patentovatelnost

Vítejte na informačním portálu VYNÁLEZ-PATENT.CZ

Informační server se specializací na práva k vynálezům a práva související
 Upozornění:

PROGRAM NA PODPORU OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV - CZECHINVEST

Ochrana biotechnologických vynálezů

Ochranu biotechnologických vynálezů v ČR upravuje zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

Biotechnologické vynálezy jsou patentovatelné, týkají-li se

Podmínky udělení patentu

„Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.“

Patenty jsou udělovány na vynálezy, které splňují podmínky stanovené zákonem - jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Co nelze patentovat?

Za vynálezy se nepovažují zejména

a)  objevy, vědecké teorie a matematické metody;

b)  estetické výtvory;

c)  plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;

d)  podávání informací.
 

Syndikovat obsah