řízení

Ochrana biotechnologických vynálezů

Ochranu biotechnologických vynálezů v ČR upravuje zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

Biotechnologické vynálezy jsou patentovatelné, týkají-li se

Zastoupení přihlašovatele/majitele patentu

V řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR nemusí být zastoupeny osoby, které mají na území ČR bydliště nebo sídlo.

Poplatky

Řízení o patentové přihlášce probíhá před příslušnými patentovými úřady, které vybírají správní poplatky za jednotlivé úkony a udržovací poplatky za udržování patentu v platnosti. Další náklad pro přihlašovatele/majitele patentu představují poplatky za služby zástupce, jejichž výše se může značně lišit.

Řízení před Úřadem

„Řízení o udělení patentu je zahájeno podáním přihlášky vynálezu u Úřadu – od tohoto okamžiku vzniká přihlašovateli právo přednosti.“

Syndikovat obsah