EAPO

Regionální cesta

Regionální cestou je možné zažádat o ochranu patentu u příslušného regionálního úřadu, který sdružuje několik členských zemí, pokud je přihlašovatel občanem nebo má sídlo v některém ze smluvních států. Řízení o přihlášce probíhá u jediného úřadu.

Patentování v zahraničí

„Patentová ochranná je teritoriální – platí pouze na území, kde byl patent registrován.“

Syndikovat obsah