portál

O portálu VYNÁLEZ-PATENT.CZ

Cílem tohoto projektu je poskytnout veřejnosti informace z oblasti patentového práva a napomoci tak původcům i dalším zainteresovaným subjektům v prosazování práv k novým technickým řešením v České Republice i v zahraničí, ale i podporovat ochranu již dříve nabytých práv průmyslového vlastnictví.

Syndikovat obsah