instrukce

Instrukce k přípravě patentové přihlášky v ČR

Popis vynálezu musí obsahovat následující podkapitoly:

a) název vynálezu;

b) oblast techniky, které se vynález týká;

c) charakteristiku dosavadního stavu techniky;

d) vysvětlení podstaty vynálezu a jeho výhody, popřípadě nevýhody, proti dosavadnímu stavu techniky;

e) objasnění výkresů, jsou-li přiloženy;

f) příklady uskutečnění vynálezu;

Syndikovat obsah